Zločin

Prostor između nas ima nešto radoznalosti
nedorečenost visi kao slepi miševi
i čeka pogodan mrak
i kroz sve pulsira metronom
Jedan takt tebi pa jedan meni
i mi lažemo
A bilo je jasno na početku
da nemamo šta da izgubimo
i zbog čega bi lagali
U tom duhu
podmećemo iskrenosti koje nisu važne
i pažljivo krijemo decu kad istrče da se igraju
Previše liče na nas ali bi lako mogla biti i tuđa
Odazivaju se poslušno na različita imena
Radost
Nada
Želja

Ne bojimo se jedno drugog
i opreznost je tu iz navike
Ona je kao staro poznanstvo
Takvi smi i mi
i ličimo na pogrešnim mestima
Nećemo ostaviti tragove krvi
i sve reči među nama
bi mogle biti i negde drugo

Prostor između nas nema budućnosti
koja dovlači nameštaj i ljude da ga popune
Ona sve brzo pretrpa
tvojim stvarima mojim stvarima
detaljima i velikim planovima
i okači svoje portrete svuda
Mi samo stojimo na suprotnim krajevima
praznih ruku
Nismo doneli ništa

Takav zločin se kažnjava u privatnim kaznionama
Jedna od ženskih pravila za mene
i jedna vrlo slična za tebe
Provešćemo večnost u samicama, dragi moj
Pred kraj spakovaćemo svoje vrednosti
u zakasnelom pokušaju iskrenosti
preimenovati ih u ‘mudrost’
popularni naziv svakog neuspešnog iskustva
i ponuditi bilo kome u zamenu za malo od toga
što oni imaju
Neka druga deca će sve to baciti i otrčati da se igraju