Republički put za Valandovo

Sve je izgubljeno
Ja sam izgubljena
Mesto na kome sam poslednji put
znala orijentaciju je bio
asfaltirani republički put za Valandovo
Imala sam 10 godina i hodala sam na istok
Želela sam bila da krenem na jug
Na istoku je bio dom, i bilo je sigurno
Ka jugu je brujala kolona automobila
letnji ritam nomada
mistični novi jezik mladog duha
kao tanak mlaz vrelog šećera
pleo je fantastične figure oko moje glave
oko srca
Sa neba se videla moja tamna glava
koja hoda ka istoku
Povremeno su prolazili ljudi
u automobilima
na biciklu ili traktoru
Gledali su dete koje hoda
republičkim putem za Valandovo
Ja sam slušala orijentaciju mog srca
puls organizma jak i čist zvuk:
Na jug nisam mogla
Na istoku je bio dom
Na zapadu su čekali moji roditelji
Okrenula se i krenula nazad
Ako primete da me nema
dobiću batine
Držaće mi lekcije
o sigurnosti i poslušnosti
I ja bih zažalila još više
da nisam krenula na jug

Ja sam izgubljena
Vi ste izgubljeni
Sve je izgubljeno