Q & A

Opet pada sneg. Kada sam prošle nedelje poslala klinki jutarnju poruku, vest sam saopštila ovim rečima: ‘Opet pada sneg. Kako osvežavajuće.’ To joj je izmamilo kikot, i obe smo se nasmejale na svojim krajevima male komunikacije. Tokom ove zime su 100 puta objavili upozorenja ekstremne zime, pročitala sam juče. Statistika je strašna disciplina. Nekadašnje destinacije budućnosti – Čistilište, Pakao i Raj – su se sada premestile u sadašnjost. Ako ne znate koliko je svet u kome živite siguran/profitabilan/zaposlen/slobodan/najbolji-na-svetu statistike će vam reći. To ne rade besplatno, ali dele se besplatno građanstvu. (Onaj deo oko Čistilišta odaje genija, što je Statistikama nedostupno).

Kada je početkom nedelje opet padao sneg, u povratku kući kroz kraj pun drveća, svakodnevni hod je neosetnom transformacijom postao prolaz kroz začarani pejsaž. Izletelo je iz mene ushićenje, golo, belo i veselo, pa se brzo vratilo u zaštitu kaputa. Gledali odande oboje: kakva lepota, šaputali smo. Sve merimo čulima i iskustvima, i nismo mera ničega. To znanje je teže ugurati u ljude od železnice kroz kameni masiv. Na tradicionalnom kraju zime sačekaće proleće, ne puno drugačije u toj ranoj fazi, ali ova zima traje. Neosetljiva na sitne jade bipeda kojima dah isparava iz grla kao minijaturni gejziri. Zima vlada ovim predelima, nijedno drugo doba nema njenu veličanstvenost. Praktična marljivost ljudskih mrava je izgradila gradove i puteve, iskopala nalazišta goriva, i hita za profitom ili zadovoljstvom, a najčešće samo sledi utabane staze. Good for you, little darlings.

Zamisli da se zima nastavi, rekla sebi pre par dana. Sigurno promene dolaze na takav način – polako, neumitno, što je slučaj i sa katastrofama, jedino niko ne gleda do velikog praska. Zamisli da je ovo početak večite zime. Koju će nakon hiljadu godina deca budućnosti učiti u školama budućnosti kao Drugo Ledeno Doba, ali će do tada biti večnost. Ubrzo će nestati goriva za većinu ljudi, hrana će postati preskupa za većinu ljudi, i uz pomoć lošeg menadžmenta – koje će nadživeti sve ili bar većinu – zima će pokriti smart telefone, aplikacije, sociološke parametre, gradilišta, rušilišta, rudnike, nalazišta – većinu, i uvesti tišinu. Slegla ramenima i produžila ka kući. Que sera sera.