Život u centru

Kažu da svoje odluke za sledeću godinu ili ceo život treba zapisati. To rade uspešni ljudi. Definicije uspešnih spadaju među najtraženije definicije u ovom delu sveta. Saveti uspešnih su naročito na ceni, a tajne uspeha su uf! Zanimljivo je da se niko tako lako ne oslobađa svojih tajni kao uspešni ljudi. Valjda je biti na vrhu toliko moćan osećaj da odobrovolji i tako kompetitivne tipove pa oni velikodušno dele. A verovatno ima i toga da, uz sve otkrivene tajne i podeljene savete, uspeh traži i nešto više od svakoga. To ostaje između uspeha i pojedinca, tête-à-tête. Svejedno, meni se ideja dopada. Ako zapišem pa se vratim posle nekog vremena da pogledam, postidelo bi me da nisam ni probala. Na mom primeru se jasno vidi da se uspeh bavi prevarom, ili kroćenjem, pojedinca. Komplikovane stvari, te igra mačke i miša sa sobom. Ko je mačka a ko miš… – slobodno se zagledajte u sebe.

Ja ću probati sledeće u 2014.:

Počeću opet da učim francuski.

Promeniću posao.

Završiću jedan od započetih projekata.

Lista deluje skromno. To mi je po volji, jedino što skromnost nema veze sa time. Neke od ovih tačaka će imati veliki uticaj na moj život, ali verujem da će ga svaka učiniti boljim.

Ovo neće biti jedine odluke koje ću doneti u Novoj godini, i na njih će otići puno truda, ali ja ih se ne bojim, ni odluka ni uloženog truda. Trudim se puno stalno, i odluke donosim svakodnevno. I am an old hand at life’s game. Malo oklevam oko tako otvorenog istupanja  da želim bolji život. U svetu u kome se dešava sve što se dešava, biti zahvalna za ono što imaš je jedna od najvećih mudrosti, dok je priča o boljem životu pouzdani simptom nezrelosti. Dobar život kao test malih želja i test karaktera, je ono što me interesuje. Sagledati posledice svojih izbora i postupaka kao merilo dobrog života, i to me interesuje.  Hoću da kažem da sve više hvatam sebe da živim na periferiji sopstvenog života. To je možda neizbežno u uslovima savremenog sveta, ili sveta uopšte, gde okretanje točkova zahteva bezbroj anonimnih trudbenika, i vremenom se ta bezličnost preseli i u naše živote. Zato što se umorimo, zato što odustanemo, istisnu nas okolnosti…  I mada ima nekih prednosti na periferiji – život je jeftiniji, na primer – rekla bih da je i dalje krajnje revolucionarno preseliti se u centar.
To bi bila ambiciozna četvrta tačka:

Preseliti se.