Lazar

Postoji danas jedna strana samopouzdanja koju nije imalo na početku. Iako nisam prisustvovala početku. Ali danas ne bi postojalo bez jednog solidno, dobro odrađenog početka. Mada, ako ovo i dalje važi: birds do it, bees do it, even educated fleas do it…  početak svakog dana ponudi šansu, svakome. Ne jednako, ali šansu ponudi.

Dok se samopouzdanje sastojalo od svesti da odmeriš da li nešto možeš, ili ćeš se gadno razbiti ako ne možeš, bilo je merilo veština, i sticanja veština.

Danas je drugačije.  Samopouzdanje je merilo razmetljivosti najviše. I kad dolazi u paru sa veštinama, najčešće pokriva nedostatak istih. Samopouzdanje ovih dana vredi najviše u poređenju sa onima koji ga nemaju. It has become bankable.
Bank, bank!
They shot me down.