Suvenir No. 2

Prvo sam spazila Japanca, zatim Japančevu ženu.  Delikatna, lepa, smešila se toplo iza svojih rukotvorina raspoređenih na štandu. Japanac je bio sasvim drugačiji. Mrzovoljan, sedeo je zavaljen i gledao mimo likova koji su zastajali i razgledali ponudu. Bilo je nepodnošljivo koliko on nije želeo da bude tu, i taj teret ih je prikovao, i mene sa njima, slučajni plen u mreži paloj po strani iz nemarne ruke. Nije bilo ni traga onom lepom prisustvu na uglu Brodveja. Vratila sam pogled na Japanku. Lepi osmeh je radio prekovremeno. I ruke zabole posle celodnevnog podizanja takvih osmeha, a ona izgleda tako nežno. Nisam ni uočila šta su prodavali. Ništa što je iko želeo. Krenula dalje. Kod jednog štanda sam zastala, ispustila mali usklik – male likovne ponude su bile poznate, samo ovo nije bio Njujork. Suvenir sa Queen Street-a, i ide u paru sa onim koji sam kupila od Japanca na Brodveju.  Preko puta Japanke i njenog muža. Bacila pogled preko ramena na njih. Štandovi su bili postavljeni u krug i sve više ljudi je punilo salu. Umetnik sa motivima mog grada je bio androgin, i rasa je bila teško odrediva, ali imao je lepo prisustvo, jasno, i osmeh je bio direktan, svež, ne bez erotskog preliva. Kupujem suvenire od ljudi koji mi se dopadnu, priznala sam sebi i spustila pogled. I umetnici prodaju više od svoje umetnosti, pogledala ga opet. Duga neprekinuta razmena, kupoprodaja. Kao dodir.

Happening je imao dobar bend, i ljudi u publici su bili raznovrsni, program se odvijao bučno i uz veliku podršku, i negde među tim velikim konceptima iscurila mi je iznenada volja. Ružan osećaj praznine i gubitka, stida da sam tu gde nikoga ne poznajem, nikome ne trebam i niko me neće zapamtiti. Savladao me je bio iznenadni lom dobrog koncepta i dobrog raspoloženja, iako uvek stojim čvrsto, i malo podignute brade da bolje vidim šta se dešava. Previše sama, ja sam previše sama, optuživao je unutrašnji glas usred zaglušne buke. Shut up. Previše ljudi. I ja među njima suvišna. Izašla brzo, pokupila kaput i uzela svoj suvenir. Na ulici povratila dah. Dolazio je tramvaj, ali nisam nigde žurila. Prošao je i ja zastala da sačekam sledeći.