c&p

Ljubav ponekad donesu namernici i velikodušni putnici.
Koji ne hodaju svetom
praznih ruku.
Hvala im.

Sva briga oko ljubavi nije briga da prolaznici
neće pronaci našu ulicu, ili naš broj na vratima.
Briga je za nas.
Da joj nismo dorasli.