Vavilon

U 9. razredu nastavnik iz nauke
je obećavao, a obećanja su moćan početak
ali postoji jedna važna stvar
kod obećanja: ona
uvek završe licem dole
Studije podova zemlje i asfalta
bi do sada ispunile sve bibiloteke sveta
da se neko bavi koričenjem takvih utisaka
Klinka je volela njegov smisao za humor
Imala je mali crush, rekla bih
On je bio pomalo mekan, još uvek bezobličan na mestima
ali lepih toplih očiju i imao je tanku žicu entuzijazma
a tanka žica je puno bolja od… tananost je
uopšte dobra pojava u okorelom svetu koji egzistira
na kori planete ali uglavnom u vazduhu – hej, u vazduhu!
I to je dominantni efekat većeg dela sveta u
dobrom delu mog postojanja
Nije svako Bajron, Ivana! Žvotna strast ovih dana prolazi
kao liability
(Fuck off!)
U segmentu nauke naraslom na predstojećem smaku sveta
sinematično prirkazanom u dokumentarnim filmovima
i onim profitabilnijim
klinka je dobila domaći zadatak da me intervjuiše
kao svog glavnog roditelja o mom uticaju na okolinu
Donela je bila kući upitnik i ozbiljno pristupila zadatku:
Kako ti, mama, utičeš na svet oko sebe?
Pitanja nisu bila otvorena interpretacijama, niti
otvorena za insinuacije i situacije; ona su
bila samo uvod u osudu već dodeljenu
(ali to sam shvatila kasnije)
Krenula sam vrlo entuzijastično (konačno primer gde mogu da zablistam
kao uzor – u ovome sam dobra)::
1. nemam automobil
2. koristim gradski prevoz
3. avionom letim do Evrope i nazad jednom godišnje
4. taksi koristim u satima kada dobar deo poštenog sveta spava
5. svojim potrebama za hranom podržavam lokalne
biznis establišmente
….
Well
Moj doprinos je ispao vrlo skroman
Nisam shvatila dubinu probuđenog Gaja-senzbiliteta
i objektivnost uključenu u estimacije mog doprinosa
Drugim rečima: mama, planeta se guši od takvih kao ti!
To mi se nije dopalo
Toliko mi se nije dopalo da kad je stiglo
pitanje koje zaokruži poentu kao što gladni vukovi
okruže žrtvu u zimskom pejsažu
– kako nameravam da poboljšam svoj otisak na ovoj jadnoj planeti –
samo je jedna opcija bila vredna razmatranja: mogla bih da prestanem da dišem
predložila sam
U savremenim uslovima, ili bilo kojim uslovima
disanje nekoliko milijardi redovnih disača proizvodi
kritpodepresivan efekat na vazduh, organizme
i opštu ekologiju
ako neko meri takve parametre
u marektingu i šire
i klinka je po mom entuzijazmu i glasnom smehu
zaključila da je humor u pitanju
pa nije ulazila u dublju analizu predloženog
Ne i nastavnik
Dobila je nisku ocenu na projektu – dvojku
What? reagovala sam zgranuta
Pa rekla si da ima smisla za humor! požalila sam se
Klinka nije reagovala, razočarana
Ja sam zaćutala
Koji je to jezik
kojim ćemo jednom progovoriti
i u kome će se značenja razumeti u svojoj celokupnoj težini
i sa bremenom koje nose – predložila sam da me žrtvuju, nastavniče
Ne postoji veća žrtva za potomstvo
u mernim jedinicama Istoka i Zapada
i ne govorimo o smboličnim merama, ja sigurno ne
ali mislim da je jezik kriv za sve
Značenja putuju dugo
od mene do tebe i onih malo dalje
niko ih više ni ne lovi usput – nema razbojništva za značenjima
Generacije konačno govore različitim jezicima
– Vavilon će nas jedini pratiti do kraja