Roršah intima

Misionarski dan:
Beli veš u WC-u spušten niz butine
Na njemu tamne mrlje

Loš dan za beli veš

Mađioničarev slobodan dan:
Crni veš u WC-u spušten niz butine
Na njemu bele mrlje

Dan ni dobar ni loš