Lažni pesnik – laž pesništva

Bio jednom jedan pesnik
koga nisam razumela
Odnosno (imam objašnjenje) razumela sam
ali nedovoljno
Razumevanje je big deal u ovoj sobi
Živeti na stranom jeziku za koji
se pretvaram da je moj, svakog dana
preti opasnost da će me neko uhvatiti, raskrinkati
možda i rastaviti i posle takva tri glagola
ja ću se i dalje praviti kao da
ništa je ništa, a ovo je

Pesnik je bio vrlo mlad
Prestao je da piše poeziju – to je nešto
kao manifest ovih bespolnih dana
(Ja bih mu ponudila kuvano jaje
ali živimo vrlo udaljeni jedno od drugog)
Vreme je prolazilo i za pesnika
i za mene
Neosetljivo; vreme je neosetljiv pridev
za jade senzualnog misticizma
rekla bih ali retko pričam
sa pesnicima ili bilo kim
Jednog dana
falilo je nešto i ja sam našla opet pesnika
Da je bio blizu, rekla bih mu da mi je
falio upravo on, i to bi možda značilo nešto
ali ne kad je neko blizu
Erotika o kojoj govorim – jer o čemu drugom govorim –
je erotika koja, bojim se, nosi patinu
što erotiku obično isključi
kao elektriku koja se štedi za posebne prilike
ali ovi elektroni i erotikoni
dobro natope vazduh
koji udišemo i naelektriše i naerotiše
i pojedince koji stoje na metalnoj rešetki
kroz koju produvava vazduh iz podzemlja
Oni to obično rade raširenih ruku
ili zgrčeni na njoj
spavaju

Godine o kojima govorim
– jer, bojim se, o njima svako govori –
su prošle
i nisu vredne pomena
ni pesničke slike
ali desilo se nešto tokom tih godina
– on više ne piše –

Ništa od toga nisam izmislila
Pesnik je bio vrlo mlad i erotika je
bila jedino stanje kome je bio
dostupan
On je pred sopstvenim talentom
pao na kolena i upisao se u religiju
Remboa i još nekog Boga, jednog od zvaničnih
i bio je tašt, kako priliči najboljem stereotipu
Imao je sve, zaista
samo nije poznavao asset management
što je lako razumeti
Ciljati na besmrtnost
i razumeti laž sopstvene obmane
je surovi hendikep mladosti
To nije lako razumeti

Ali dosta o mladom pesniku
Njega niko više ne čita
i ako ne krene opet da piše
svi će ga zaboraviti
uključujući žene