Početak putovanja

Večeras u 9.

Budite dobro, vi koji ovde navratite.